4,6% medicijngebruikers naar andere verzekeraar

Rond de jaarwisseling 2021-2022 wisselde 4,6% van de geneesmiddelgebruikers van zorgverzekeraar. Een jaar eerder bedroeg het overstappercentage ook 4,6%, na correctie voor de overname van enkele verzekeraarslabels door VGZ. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Verzekeraarsconcern

Bijna 7 miljoen geneesmiddelgebruikers kregen in het eerste kwartaal van 2022 een verstrekking van een receptplichtig pakketgeneesmiddel. Voor 315.000 van hen (4,6%) ging de rekening naar een ander verzekeraarsconcern dan de laatste declaratie van 2021.

Een jaar eerder wisselde nog 5,3% van de geneesmiddelgebruikers van verzekeraarsconcern. Een deel van hen stapte echter niet actief over, maar zij werden door de SFK als concernwisselaars gezien doordat VGZ een aantal labels overnam van Caresq. Zonder hen kwam het overstappercentage vorig jaar ook uit op 4,6%.

Vektis meldde begin 2022 een overstappercentage van 6,7%, ten opzichte van 6,5% een jaar eerder. Anders dan Vektis heeft de SFK niet alle verzekerden in beeld, maar alleen geneesmiddelgebruikers.

Marktaandelen

Zilveren Kruis, al jaren het grootste verzekeraarsconcern, zag het marktaandeel verder toenemen: van 26,8% in 2021 naar 27,9% begin 2022. De andere drie grote zorgverzekeraars – VGZ, CZ en Menzis – zagen hun marktaandeel juist licht afnemen of gelijk blijven. Van de kleine zorgverzekeraars kende Zorg en Zekerheid een toename in marktaandeel van 2,6% in 2021 naar 3,0% begin 2022.

Het aandeel van de grootste verzekeraar verschilt regionaal sterk. In Friesland was Zilveren Kruis het grootst (72,5%), terwijl in de regio Haaglanden de grootste verzekeraar – CZ – een aandeel had van 23,2%, net iets meer dan VGZ die in 2021 nog de grootste was.

Ook het overstappercentage varieert sterk per regio: Flevoland kende met 7,1% van de geneesmiddelgebruikers het hoogste percentage overstappers, gevolg door Utrecht (5,7%) en Haaglanden (5,6%). In Zeeland stapten met 2,8% van de geneesmiddelgebruikers relatief de minste mensen over, gevolg door Friesland en Zuid-Limburg (beide 3,2%). Voor jongvolwassenen (21 tot 30 jaar) is het overstappercentage met 10,5% het hoogst, daarna daalt het percentage met de leeftijd. Vergrijsde regio’s zien daardoor relatief de minste overstappers.

Marktaandeel grootste zorgverzekeraar het hoogst in regio Friesland

Overstappers zorgverzekeraars 2022
Dominante zorgverzekeraar per regio en aandeel verzekerden onder geneesmiddelgebruikers (2022).
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *