160 miljoen tabletten moeten uit stripverpakking worden gedrukt

Stichting Farmaceutische KengetallenApotheken verstrekten in 2016 meer dan een miljard tabletten in weekdoseersytemen. Voor ongeveer 15% daarvan zijn geen losse tabletten in een pot beschikbaar. Apotheken of de bedrijven die medicatierollen voor weekleveringen maken, moeten de tabletten zelf uit een stripverpakking drukken.

Voor mensen die niet meer zelf voor hun geneesmiddelgebruik kunnen zorgen, verstrekken apotheken de geneesmiddelen in medicatierollen, ook wel baxterrollen genoemd. Het gaat daarbij vooral om mensen die in verpleeg- of verzorgingshuizen verblijven, maar ook mensen die al dan niet met mantelverzorging nog zelfstandig thuis wonen. In de medicatierollen zijn de geneesmiddelen die op hetzelfde moment moeten worden ingenomen bij elkaar verpakt in één zakje dat voorzien is van de datum en het tijdstip van inname.

De SFK beschikt over gegevens van de geneesmiddelen in de medicatie-rollen voor de mensen die thuis wonen of ‘zelfstandig’ in een verzorgingshuis. Van hen valt de farmaceutische zorg onder de Zorgverzekeringswet. Mensen in een verpleeghuis vallen onder de Wet langdurige zorg. De SFK beschikt voor een deel – onbekend hoe groot dat is – van hen over hun medicatiegegevens. Deze gegevens zijn in de cijfers betrokken

Meeste in medicatierollen verstrekte geneesmiddelen niet los in pot beschikbaar 2016

Vullen baxtermachine
Van de ruim 1,1 miljard tabletten, dragees en capsules – verder met tabletten aangeduid – die in 2016 via medicatierollen zijn verstrekt, is voor het overgrote deel een verpakking met losse tabletten beschikbaar. Daarvan bestaan voor ongeveer 160 miljoen tabletten alleen maar stripverpakkingen. Dat betekent dat deze tabletten eerst uit de strip moeten worden gedrukt voordat een baxter-machine kan worden gevuld. Dit brengt niet alleen extra handelingen met zich mee, maar ook onnodig afval in vergelijking met het vullen uit een pot. Het uit de strip drukken van tabletten kan overigens ook machinaal gebeuren. Afhankelijk van de schaalgrootte waarop wordt gebaxterd, kan zo’n machine lonend zijn.

Perindopril (erbumine)
Van de tabletten die alleen in strips beschikbaar zijn, kwam perindopril 4 mg in 2016 met 6,1 miljoen tabletten het vaakst in medicatierollen terecht. Ter vergelijking: bij metformine 500 mg, dat wel los verpakt verkrijgbaar is, gaat het om 43 miljoen tabletten. Het is daarmee het meest in medicatierollen verstrekte geneesmiddel. Perindopril 4 mg, dat dus niet los verkrijgbaar is, komt ongeveer op plaats 40. Overigens betreft het uitsluitend de tertiar-butylamine-variant, ook wel erbumine genoemd. Van de arganine- en tosilaat-varianten zijn wel verpakkingen met losse tabletten beschikbaar. Van levothyroxine natrium 25 mcg, ook niet los verpakt beschikbaar, gingen in 2016 5,7 miljoen tabletten in een medicatierol naar de gebruikers, gevolgd door sotalol 40 mg met 4,4 miljoen tabletten.

Het is de vraag of het ook commercieel interessant is om voor geneesmiddelen die nu niet los in een pot beschikbaar zijn, dergelijke verpakkingen te ontwikkelen en op de markt te brengen. Bovendien moeten houdbaarheidsonderzoeken uitwijzen of dat ook mogelijk is.

Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *