13 apotheken beboet voor illegale handel in geneesmiddelen

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft na een onderzoek boetes opgelegd aan 13 apotheken, omdat ze illegaal in geneesmiddelen hebben gehandeld. Het gaat daarbij om 43 verschillende geneesmiddelen die zijn verhandeld, met een gezamenlijke omzetwaarde voor de apotheken van € 8,5 miljoen. Deze geneesmiddelen werden voornamelijk in Duitsland weer op de markt gebracht. De betrokken farmaceutische groothandel heeft zijn vergunning in juni 2020 ingetrokken en alle bedrijfsactiviteiten beëindigd.

Illegale handel in geneesmiddelen

Deze illegale handel in geneesmiddelen heeft zich grotendeels afgespeeld in de periode 2017 – 2019. De 13 apotheken kochten geneesmiddelen in bij Nederlandse farmaceutische groothandels. Maar in plaats van ze aan hun patiënten te verstrekken, werden ze doorverkocht aan één andere groothandel. Deze groothandel verkocht de geneesmiddelen weer aan een andere groothandel en vandaaruit gingen ze naar Duitsland. Het betrof vooral dure geneesmiddelen, die in Nederland beperkt beschikbaar zijn, en in Duitsland veel duurder. Apotheken en groothandel maakten met deze illegale doorverkoop grote winsten.

Geneesmiddelentekorten

Een apotheek mag wel medicijnen aan individuele klanten verstrekken, maar niet verkopen aan groothandels. Daarnaast mogen geneesmiddelen die bedoeld zijn voor patiënten in Nederland niet zonder vergunning worden doorverkocht naar het buitenland. Er kunnen door deze werkwijze in Nederland tekorten ontstaan, omdat veel van de doorverkochte middelen door fabrikanten maar beperkt in Nederland worden aangeboden. Bovendien worden geneesmiddelen die buiten het reguliere distributiekanaal worden verhandeld, beschouwd als een risico voor de patiënt; de kwaliteit en veiligheid van deze geneesmiddelen kan niet meer worden gegarandeerd.

Boetes

De betrokken apotheken hebben de afgelopen maanden boetes ontvangen met een maximum van €30.000.

De IGJ heeft inmiddels meer meldingen ontvangen van een klein aantal apotheken die zich mogelijk ook met deze vorm van illegale handel bezig houden, en is een vervolgonderzoek gestart.

Author: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd houdt toezicht op de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van de gezondheidszorg en de jeugdzorg. Op 1 oktober 2017 zijn de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie Jeugdzorg gefuseerd tot de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *