1 op de 7 minderjarigen ontving apotheekbereiding

Openbare apotheken verstrekten in 2020 aan 2,1 miljoen mensen in totaal 6,2 miljoen keer een apotheekbereiding. Van deze verstrekkingen was 15% bestemd voor minderjarigen, waarbij vooral de jongste kinderen een beroep deden op een apotheekbereiding. Dat schrijft de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) in het Pharmaceutisch Weekblad.

Apotheekbereiding

De farmaceutische industrie voorziet niet in alle geneesmiddelen. Bepaalde stoffen die effectief zijn bij een ziekte, zijn niet altijd als geregistreerd geneesmiddel beschikbaar. Daarnaast zijn sommige geregistreerde geneesmiddelen niet altijd in de juiste sterkte of vorm te verkrijgen. In deze gevallen bereidt de apotheker geneesmiddelen zelf, of hij verstrekt een door andere apothekers bereid middel.

In 2020 werd in totaal 6,2 miljoen keer een apotheekbereiding verstrekt aan 2,1 miljoen mensen. Gemiddeld verstrekten apothekers daarmee aan 12,8% van de bevolking een bereiding. Hiervan ontvingen 440.000 minderjarigen samen 925.000 bereidingen. Kinderen doen iets meer dan gemiddeld een beroep op de apotheekbereiding, met bijna één op de zeven kinderen (14,3%).

Het verschil per leeftijd is groot: vooral in de eerste levensjaren doen kinderen relatief vaak een beroep op een apotheekbereiding, met 34% van 1-jarigen en 24% van de 2-jarigen. Vanaf 8 jaar ligt het aandeel van de kinderen dat gebruikmaakt van een apotheekbereiding onder het landelijk gemiddelde van 12,8%.

Dermatica

Kinderen van 0-18 jaar hadden vooral behoefte aan preparaten voor op de huid. In totaal ontvingen ongeveer 250.000 kinderen een apotheekbereiding van een verzachtende en beschermende crème en zalf zonder een werkzame stof. Daarnaast varieerde de behoefte aan de verschillende toedieningsvormen per leeftijdscategorie.

Onder 0- tot 3-jarigen werden veel magistrale neusdruppels of -sprays gebruikt (30.000 kinderen). Onder lagere-schoolkinderen (4-11-jarigen) was er behoefte aan dranken waar de industrie niet in voorzag (30.000 kinderen).

Onder middelbare scholieren (12-17 jaar) werden vooral geneesmiddelen in de vorm van een mondspoeling gemist en als apotheekbereiding verstrekt (16.000 kinderen).

Vooral de allerjongsten ontvangen vaak een apotheekbereiding

Staafdiagram apotheekbereidingen voor kinderen
Aandeel kinderen in bevolking dat een apotheekbereiding ontvangt naar leeftijd in 2020
Author: Stichting Farmaceutische Kengetallen

De Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) verzamelt en analyseert gegevens over het geneesmiddelengebruik in Nederland. De SFK beschikt over de meest omvangrijke, meest gedetailleerde gegevensverzameling op dit gebied in Nederland. De gegevensverzameling komt tot stand met behulp van meer dan 95% van de openbare apotheken in Nederland en omvat de gebruikscijfers van 15,3 miljoen personen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *