‘Verzekeraars bepalen niet wat goede zorg is’

Zorgverzekeraars bepalen niet wat goede zorg is. Directeur Pieter Hasekamp van koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt dat in de nieuwste editie van het maandblad Nefarma&.

“Het vaststellen van kwaliteit van zorg is een interactief proces tussen de partijen, waarbij medici de standaard bepalen.”Wél past het in de rol van verzekeraars om druk uit te oefenen opdat zorgaanbieders hun prestaties meetbaar en zichtbaar maken, vindt Hasekamp. Want gek genoeg ontbreekt het daar nu meestal nog aan. “In een normale markt stappen aanbieders zelf met hun producten naar de afnemers en prijzen ze die aan: dit is wat ik maak en om die en die reden lever ik kwaliteit. In de zorgmarkt moet die druk vanuit consumenten en verzekeraars komen. Je zou verwachten dat zorginstellingen, maar ook bijvoorbeeld de producenten van geneesmiddelen, zichzelf meer zouden profileren, duidelijker zouden aantonen wat hun toegevoegde waarde is.”

De ZN-directeur erkent dat wantrouwen tussen de partijen de totstandkoming van een goed functionerende markt belemmert. “Maar er zit duidelijk beweging in, zeker in de farmacie. Een deel van de partijen is nu wel bereid het gesprek aan te gaan over de toekomst. Er komen wel degelijk nieuwe afspraken, contracten, en verdienmodellen tot stand.”

Overigens noemt hij het nadrukkelijk de taak van koepelorganisaties zoals de zijne (ZN) en die van de apothekers (KNMP) om in woelige tijden de rust te bewaren en het vuurtje niet verder op te stoken. “Wij zijn ervoor opgericht om het inhoudelijke debat te voeren en de discussie aan te gaan op grond van argumenten.” Tegelijkertijd doet hij aan politici, die in hun profileringsdrang soms dingen roepen zonder voordat ze zich echt in de materie hebben verdiept, de oproep terughoudender te zijn en ‘minder kort door de bocht te redeneren’.

Het volledige interview leest u in het decembernummer van Nefarma’s opinieblad Nefarma&.
U kunt dat maandblad kostenloos ontvangen door een mail met uw gegevens te sturen naar redactie@nefarma.nl

One thought on “‘Verzekeraars bepalen niet wat goede zorg is’

  1. Jaap Uithof

    Het klinkt wel aardig, maar zoals we inmiddels weten spreekt ZN eigenlijk namens niemand dus doet haar mening er ook niet echt veel toe. Het zou mij wel nuttig lijken als er meer duidelijkheid zou ontstaan over de positie van ZN.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *