Erwinase beperkt beschikbaar

Door een productieprobleem is crisantaspase (Erwinase), een medicijn voor de behandeling van patiënten met acute lymfoblastenleukemie (ALL), in de komende weken beperkt beschikbaar. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) adviseert artsen en apothekers bij de behandeling met crisantaspase rekening te houden met de beperkte voorraden en alleen te bestellen voor onmiddellijk gebruik. Crisantaspase wordt gebruikt door een… Read More »

Aangepast advies na afronding risicobeoordeling Zydelig

Behandeling met idelalisib (Zydelig) in combinatie met rituximab mag weer worden gestart bij nog onbehandelde patiënten met chronische lymfatische leukemie (CLL) met een 17p-deletie of TP53-mutatie als er voor hen geen andere therapie is. In maart jongstleden was uit voorzorg het advies om idelalisib niet voor te schrijven bij deze patiëntengroep. Dit vanwege een verhoogd risico op ernstige… Read More »

GLP-1-agonisten versus insuline

Bij diabetespatiënten die al metformine en een sulfonylureumderivaat (SU-derivaat) gebruiken, leidt het toevoegen van een glucagon-like peptide 1-agonist (GLP-1-agonist) tot minder cardiovasculaire incidenten dan insuline. Dat is de conclusie uit een observationeel onderzoek bij patiënten uit het Verenigd Koninkrijk. Methode De onderzoekers voerden een retrospectieve cohortstudie uit. De gegevens waren afkomstig uit een database met gegevens van patiënten… Read More »

Eind 2016 verkiezingen voor 2 nieuwe leden KNMP-bestuur

De leden van de KNMP kunnen in november/december 2016 2 nieuwe KNMP-bestuursleden kiezen. Dit laat het KNMP-bestuur weten in een aankondiging. Het gaat om een herverkiezing en een uitbreiding van het bestuur. De benoeming van de 2 nieuwe bestuursleden vindt plaats tijdens de Algemene Vergadering op 14 december 2016. De Algemene Vergadering heeft op 29 juni 2016 ingestemd… Read More »

VGZ kiest na overleg met diabetespatiënt voor biosimilar

Nieuwe gebruikers van insuline die verzekerd zijn bij coöperatie VGZ krijgen vanaf 1 september 2016 Abasaglar, een biosimilar, als voorkeursgeneesmiddel. Het medicijn, dat de werkzame stof insuline glargine bevat, is door de zorgverzekeraar aangewezen nadat hierover overleg is geweest met behandelaars en patiëntenvertegenwoordigers. De kosten voor het middel worden bij verzekerden van VGZ niet ten laste van het… Read More »

Veel belangstelling voor cursus Effectief Personeelsbeleid

Er bestaat wederom veel belangstelling voor de cursus Effectief Personeelsbeleid. Al meer dan honderd deelnemers hebben zich aangemeld, maar er zijn nog plaatsen beschikbaar. Het leerprogramma van een halve dag gaat dit jaar in op de thema’s aanvang en einde arbeidscontract alsmede diverse verlofvormen. Arbeidsrechtadvocaten mr. dr. Pascal Kruit en mr. Jan de Rooij van het kantoor Ten… Read More »